Om GPS i undervisningen

GPS i undervisningen er resultatet af et pilotprojekt, hvor lærere gennem egen erfaring i anvendelse af GPS i undervisningen, har udarbejdet undervisningsmateriale til GPS aktiviteter inden forskellige fag og niveauer i folkeskolen.

Projektdeltagere

Projektet er igangsat af VIA Center for Undervisningsmidler med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Der har i forbindelse med projektet og udarbejdelsen af undervisningsmateriale været tilknyttet lærere fra Bøgeskovskolen i Bjerringbro samt Hyldgårdsskolen i Ikast.

Der er udarbejdet GPS undervisningsmateriale til følgende fag: